Privacybeleid

Welke gegevens worden door Formula verwerkt?

De gegevens die door Formula worden verwerkt bestaan uit twee categorieën. Enerzijds zijn dit gegevens die je zelf invult op het invulscherm indien je een bestelling via de site doet. Deze gegevens betreffen je identiteit (zoals naam, adres, email etc.) en gegevens die in verband staan met het door jou gekozen betaalmiddel. Anderzijds zijn dit de zogenaamde “verkeersgegevens” van de bezoekers van de site. Deze opgeslagen gegevens kun je zelf inzien en eventueel wijzigen of desgewenst verwijderen. De meeste gegevens kun je veranderen door in te loggen op Formula. Bestelgegevens kun je laten verwijderen door een verzoek hiertoe te mailen naar info@Formula.nl of door te bellen met 058-2998088.

Formula verkoopt uw gegevens niet aan derden

Formula.nl verstrekt je persoonlijke gegevens niet aan derden en deze worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld die zijn betrokken bij het uitvoeren van de bestelling. Wij zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Je persoonlijke gegevens zijn veilig bij Formula

Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en wij gaan daarom uiterst zorgvuldig met je gegevens om. Je gegevens worden te allen tijde beschermd en vertrouwelijk behandeld.
Tijdens het bestelproces en het invullen van het contactformulier maken wij gebruik van een beveiligde SSL verbinding.

Verdere vragen

Heb je toch nog vragen over ons privacybeleid? Neem dan contact op met ons op via telefoonnummer 046 411 02 02 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur) of stuur een mail naar info@formula.nl.

Privacybeleid

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: Formula BV

Website: http://www.formula.nl

Inschrijfnummer KvK: 14058281

BTW-nummer: 8134.85.976.B01

2. E-mailadres

a. Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u tijdens het bestelproces heeft aangegeven geen nieuwsbrief te willen ontvangen. Bovendien wordt u in elke nieuwsbrief de mogelijkheid geboden om zich af te melden voor ontvangst van de nieuwsbrief.

b. Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

3. Postadres

Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van uw bestelling.

4. Telefoonnummer

Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

5. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:

a. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;

b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;

c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;

2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

6. Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties

7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

a. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;

8. Veiligheid opslag van gegevens

Veiligheidscriteria

a. Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.

b. Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.

c. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.

d. Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.

e. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.

f. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

9. Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

10. Contact

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid kun u contact opnemen:

a. Op het volgende e-mailadres: info@formula.nl

Dit privacybeleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

Cookiebeleid

Op de website Formula.nl worden cookies gebruikt.

In het cookiebeleid van Formula B.V. staat beschreven:

  • Wat cookies zijn
  • Waarom cookies gebruikt worden
  • Welke specifieke cookies gebruikt worden en waarom
  • Welke rechten je hebt ten aanzien van het gebruik van cookies
  • Hoe het gebruik van cookies uitgeschakeld kunnen worden

Wat cookies zijn

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel Formula als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Cookies slaan geen persoonlijke informatie van jou op, zijn niet schadelijk voor je computer en worden automatisch weer verwijderd wanneer de verlooptijd is verstreken.

Waarom cookies gebruikt worden

Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze webwinkel te faciliteren, het inloggen op onze website te vergemakkelijken en om jouw instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kunt deze cookies uitzetten via je browser, maar dit kan het functioneren van, en daarmee jouw ervaring met, onze website negatief aantasten.

Wij plaatsen verder cookies op uw computer om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak te zien krijgt en om het aantal keren dat een advertentie wordt weergegeven te registreren. Deze cookies zijn niet verbonden aan een profiel over u.

Met uw toestemming plaatsen wij tevens “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt en/of om voorkeuren bij te houden, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres of andere persoonsgegevens. Deze cookies worden gebruikt om uw gedrag te analyseren en/of uw voorkeuren ten aanzien van een enquête over een specifiek onderwerp te onthouden. De cookies zorgen ervoor dat bepaalde software (zie hieronder) kan functioneren, waardoor wij in staat zijn om onze website en onze service te verbeteren. Zo zorgen wij voor een optimale beleving van onze website.

Welke specifieke cookies gebruikt worden en waarom

Hieronder zie je een overzicht van welke specifieke cookies worden gebruikt, van wie deze afkomstig zijn, waarvoor deze dienen en wat de verlooptijd is van deze cookies:

Google
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Wij gebruiken Google Analytics niet om een digitaal profiel van u te maken dat kan worden gebruikt om u gerichte advertenties aan u te tonen op andere websites.

Jouw rechten t.a.v. het gebruik van cookies

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.

Gebruik van cookies uitschakelen

Standaard staan de meeste browsers (zoals Internet Explorer, Mozilla Firefox en Google Chrome) zo ingesteld dat je websites toestaat cookies op te slaan op je computer. Om het toestaan van cookies uit te schakelen, dien je je browser-instellingen aan te passen. Instructies voor het aanpassen van de browser-instellingen vind je onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers.

Let op: het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Scroll to top